เกี่ยวกับเรา

ชื่อ "ซีแอนด์ซี" (Cabbages & Condoms)
ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ถูกพัฒนามาจาก "ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน โครงการ
โรงไฟฟ้าราชบุรี ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มในเครือของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 84 หมู่บ้าน 9 ตำบล 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ ของจังหวัดราชบุรี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2517 โดยมีคุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการลดอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยโดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวในชุมชนและเขตเมืองทั่วทั้งประเทศทำให้คุณมีชัย วีระไวทยะ มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนได้รับฉายาว่า ”มิสเตอร์คอนดอม” และในเวลาเดียวกันชื่อของ คุณมีชัยเอง กลายเป็นชื่อใช้เรียกถุงยางอนามัยกันอย่างกว้างขวาง แนวคิดของคุณมีชัย 
คือการทำให้ถุงยางอนามัยเป็นที่แพร่หลายรู้จักและเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาเช่นเดียวกับกะหล่ำปลี 
การไปตลาดคุณสามารถที่จะซื้อกะหล่ำปลีได้อย่างง่ายดาย การซื้อหาถุงยางอนามัยก็เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นธุรกิจร้านอาหาร ซีแอนด์ซี จึงได้กำเนิดขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือทำให้ทุกคนพูดคุยถึงถุงยางอนามัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนไม่อายที่จะพูดคุยเรื่องต้องห้ามที่เกี่ยวกับถุงยางอนามัย PDA และ Cabbages & Condoms ได้ส่งเสริมงานด้านการวางแผนครอบครัวการเสริมสร้างและตระหนักถึง HIV/AIDS ด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.pda.or.th   
ร้านอร่อยในราชบุรี ร้านอาหารใน จังหวัดราชบุรี ร้านอาหารในราชบุรี เที่ยวราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี เที่ยวราชบุรี 
ร้านอาหารราชบุรี ร้านอาหารในราชบุรี ร้านอาหารอร่อยๆในจังหวัดราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี โพธาราม 
ที่กิน อ.โพธาราม ร้านอาหารยอดนิยมในอำเภอโพธาราม  โพธาราม ร้านอาหาร ร้านอาหารแนะนํา ราชบุรี  
โรงแรมซีแอนด์ซี ราชบุรี ร้านอาหารซีแอนด์ซี ร้านอาหารซีแอนด์ซีราชบุรี เที่ยวราชบุรี ซีแอนด์ซี มีชัยราชบุรี ร้านอาหารมีชัย ที่พักราชบุรี เที่ยวราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวราชบุรีสวนผึ้ง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ท่องเที่ยวสวนผึ้ง ที่ราชบุรี ที่พักราชบุรี โรงแรม ร้านอาหาร ที่พัก ที่กิน ร้านอาหารแนะนำราชบุรี ที่กินอร่อยแนะนำราชบุรี ที่กินที่เที่ยวแถวราชบุรี ร้านอาหารอร่อยในราชบุรี ที่พักแนะนำ โรงแรมแนะนำในราชบุรี ร้านอาหารแนะนำในจังหวัดราชบุรี ที่พักในราชบุรี ที่กินที่เที่ยว ราชบุรีร้านอาหารแนะนำ ราชบุรีที่พักแนะนำ สวนผึ้งที่ทานข้าวแนะนำ ห้องพักสะอาดในราชบุรี ร้านทานอาหารสะอาดและอร่อยในราชบุรี ที่จัดเลี้ยงสัมมนา รับจัดเลี้ยงสัมมนา รับประชุม บริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา 
รับจัดเลี้ยงสัมมนาในราชบุรี บริการที่พักและร้านอาหาร บริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี สวนผึ้งราชบุรี อำเภอโพธาราม ตำบลบ้านเลือก
C&Cราชบุรี C&C ratchaburi ratchaburi 

 


ชื่อผู้ตอบ:

ร้านอร่อยในราชบุรี ร้านอาหารใน จังหวัดราชบุรี ร้านอาหารในราชบุรี เที่ยวราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี เที่ยวราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี ร้านอาหารในราชบุรี
ร้านอาหารอร่อยๆในจังหวัดราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี โพธาราม ที่กิน อ.โพธาราม ร้านอาหารยอดนิยมในอำเภอโพธาราม  โพธาราม
ร้านอาหาร ร้านอาหารแนะนํา ราชบุรี  โรงแรมซีแอนด์ซี ราชบุรี ร้านอาหารซีแอนด์ซี ร้านอาหารซีแอนด์ซีราชบุรี เที่ยวราชบุรี ซีแอนด์ซี มีชัยราชบุรี
ร้านอาหารมีชัย ที่พักราชบุรี เที่ยวราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวราชบุรีสวนผึ้ง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ท่องเที่ยวสวนผึ้ง ที่ราชบุรี ที่พักราชบุรี
โรงแรม ร้านอาหาร ที่พัก ที่กิน ร้านอาหารแนะนำราชบุรี ที่กินอร่อยแนะนำราชบุรี ที่กินที่เที่ยวแถวราชบุรี ร้านอาหารอร่อยในราชบุรี ที่พักแนะนำ โรงแรมแนะนำในราชบุรี
ร้านอาหารแนะนำในจังหวัดราชบุรี ที่พักในราชบุรี ที่กินที่เที่ยว ราชบุรีร้านอาหารแนะนำ ราชบุรีที่พักแนะนำ สวนผึ้งที่ทานข้าวแนะนำ ห้องพักสะอาดในราชบุรี
ร้านทานอาหารสะอาดและอร่อยในราชบุรี ที่จัดเลี้ยงสัมมนา รับจัดเลี้ยงสัมมนา รับประชุม บริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา รับจัดเลี้ยงสัมมนาในราชบุรี บริการที่พักและร้านอาหาร
บริการที่พักและร้านอาหารในจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี สวนผึ้งราชบุรี อำเภอโพธาราม ตำบลบ้านเลือก C&Cราชบุรี C&C ratchaburi ratchaburi 

Visitors: 37,139